งานติดตั้งระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์


บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบอากาศทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล และ คลีนิค โดยวิศวกรที่ได้รับรองมาตราฐานจากสหรัฐอเมริกา โดยมีผลงานการทำงานให้กับโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลชั้นนำ อาทิเช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และอื่นๆ