ชุดต่อขยายสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลังชนิดคาร์บอนเฟรม


เป็นอุปกรณ์ชุดต่อขยายที่ใช้ต่อร่วมกับเตียงผ่าตัดเพื่อการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง โดยสามารถ X-ray ผ่านได้