เตียงผ่าตัด


เตียงผ่าตัดชนิดเลื่อนพื้นเตียงด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับทำการผ่าตัดทั่วไป ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าอิเลกโทรแมคคานิก พื้นเตียงแยกอิสระจากกันได้