เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ


เป็นเครื่องนึ่งปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้ความดันแบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรม