เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์


เป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทำงานด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์