เครื่องปิดผนึกซองเวชภัณฑ์


เป็นเครื่องปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ ใช้สำหรับซีลปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ