เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือแพทย์


ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์