เตียงตรวจภายใน


เป็นเตียงสำหรับตรวจภายในผู้ป่วยทางสูตินรีเวช โดยแพทย์และพยาบาล