โคมไฟผ่าตัด


โคมไฟผ่าตัดระบบ LED (Light Emitting Diode) ชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่ โดยทั้งสองโคมมีขนาดเท่ากันและให้ความเข้มแสงสูงสุดเท่ากัน ติดตั้งอยู่บนแกนเดียวกันติดตั้งเพดาน สามารถปรับระดับต่างๆ ได้อย่างอิสระและหยุดได้ทุกระดับ