ผลิตภัณฑ์ของเรา
โคมไฟผ่าตัด (Operating Light) เตียงตรวจภายใน (Examination Chair) เตียงผ่าตัด (Operating Table) ชุดต่อขยายสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลัง Carbon Frame เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียง เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคหม้อนอนและกระบอกปัสสาวะ เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เครื่องปิดผนึกซองเวชภัณฑ์ ชุดชั้นวางทางการแพทย์ Ceiling Pendant ชุดให้อ๊อกซิเจนระบบปิด Humidifier & Nebulizer & Aquatherm III ชุดบริหารปอด Trilflo II/Voldyne/Air-Eze อุปกรณ์กรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัส Filter/HEPA/HME อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ Anesthesia/Oxygen/Aerosol therapy เครื่องมือส่องตรวจหลอดลม Laryngoscope Fiberlight Set ระบบอากาศทางการแพทย์ Medical Gas Systems บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์

ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant


ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant สำหรับใช้งาน ห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน และ ห้องพักคนไข้

ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Beam Ceiling Pendant for ICU


ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant สำหรับใช้งาน หออภิบาลผู้ป่วย ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน และ ห้องพักคนไข้

ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Beam Ceiling Pendant IS500 OP สำหรับห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ


ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant IS500 OP ที่ออกแบบพิเศษสำหรับห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ Ceiling Pendant รูปแบบนี้สามารถช่วยในการรักษาความสะอาดของอากาศให้ยาวนาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลในการเปลี่ยนตำแหน่งคนไข้ขณะทำการผ่าตัด

ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant


ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant สำหรับใช้งาน ห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน และ ห้องพักคนไข้