ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant


ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant สำหรับใช้งาน ห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน และ ห้องพักคนไข้