กลับไปที่หน้ารายการ

เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียง


เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียง

เป็นเครื่องทำควมสะอาดเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic)  สำหรับล้างเครื่องมือประเภท MIS Instruments หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นช่อง หรือรู