กลับไปที่หน้ารายการ

เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือแพทย์


เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือแพทย์

ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือศัลยกรรม ชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือแลป เครื่องแก้ว วัสดุประเภทยาง วัสดุประเภทพลาสติก และอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องการฆ่าเชื้อคุณภาพสูง พร้อมระบบเป่าแห้งโดยอัตโนมัติ