กลับไปที่หน้ารายการ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ


เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ

       เป็นเครื่องนึ่งปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้ความดันแบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรม  การนึ่งฆ่าเชื้อ 1 รอบ ห้องนึ่งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม หน้าจอสัมผัสสามารถแสดงข้อมูลต่างๆ