กลับไปที่หน้ารายการ

เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์


เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

                เป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำในช่วงอุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์