กลับไปที่หน้ารายการ

เครื่องปิดผนึกซองเวชภัณฑ์


เครื่องปิดผนึกซองเวชภัณฑ์

       เป็นเครื่องปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ ใช้สำหรับซีลปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ก่อนการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการต่างๆ สามารถใช้ซีลปิดผนึกซองได้ทุกประเภท