กลับไปที่หน้ารายการ

ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ


ชุดให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อมหัวต่อ

เป็นชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อ ใช้สำหรับให้ออกซิเจนผู้ป่วย 

- เป็นชุดให้ความชื้นที่เป็นระบบปิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 

- ภายในหัวต่อมีปลายแหลมสามารถหมุนเจาะลงบนขวดพลาสติกใสได้

  เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อขณะประกอบเข้ากับกระบอกบรรจุน้ำ